TINGKATAN 1

Mata Pelajaran Al Quran & Qiraat

Mata Pelajaran Arab & Agama

Mata Pelajaran Akademik

Al Quran Al Karim

Nahu & Soraf

Bahasa Malaysia

Talaqqi Al Quran

Akhlak

Bahasa Inggeris

Tajwid

Bahasa Arab

Sains

Hifzul Mutun Tajwid

Hadis

Matematik

Qharib Al Quran/Tafsir

Feqh

Sejarah

Adab Al Quran

Tauhid

 
 

Sirah Nabawiyyah

 
 

Imla’ & Khat

 

TINGKATAN 2

Al Quran Al Karim

Nahu & Soraf

Bahasa Malaysia

Talaqqi Al Quran

Sirah Nabawiyyah

Bahasa Inggeris

Tajwid

Bahasa Arab

Sains

Hifzul Mutun Tajwid

Hadis

Matematik

Qharib Al Quran/Tafsir

Feqh

Sejarah

Adab Al Quran

Tauhid

 

Qiraat Ilmi

   

Qiraat Amali

   

Hifzul Mutun Qiraat

   

TINGKATAN 3

Al Quran Al Karim

Nahu & Soraf

Bahasa Malaysia

Talaqqi Al Quran

Tafsir

Bahasa Inggeris

Qiraat Ilmi

Bahasa Arab

Sains

Qiraat Amali

Hadis

Matematik

Hifzul Mutun Qiraat

Feqh

Sejarah

 

Tauhid

 
 

Insya’ & Mutalaah

 

TINGKATAN 4

Al Quran Al Karim

Nahu & Soraf

Bahasa Malaysia

Qiraat Ilmi

Tafsir

Bahasa Inggeris

Qiraat Amali

Bahasa Arab

Sains

Hifzul Mutun Qiraat

Hadis

Matematik

Rasm Al Quran

Feqh

Sejarah

 

Tauhid

Matematik Tambahan

 

Insya’ & Mutalaah

Bahasa Arab Tinggi

   

Ekonomi Asas

   

Perniagaan

   

Pendidikan Quran Sunnah

   

Pendidikan Syariah Islamiah

TINGKATAN 5

Al Quran Al Karim

Bahasa Arab

Bahasa Malaysia

Qiraat Ilmi

Tafsir

Bahasa Inggeris

Qiraat Amali

Bahasa Arab

Sains

Hifzul Mutun Qiraat

Hadis

Matematik

Rasm Al Quran

Feqh

Sejarah

Fawasil

Tauhid

Matematik Tambahan

 

Insya’ & Mutalaah

Bahasa Arab Tinggi

   

Pendidikan Quran Sunah

   

Pendidikan Syariah Islamiah

   

Tasawwur Islam

   

Ekonomi Asas

   

Perniagaan

PENAFIAN: Maahad Tahfiz Al-Quran Al-Asriah tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat atau daripada kecacatan atau kesilapan kandungan di dalam laman web ini. ©Tahfiz Al-Quran Al-Asriah Banggol Chicha