Mata Pelajaran Setiap Tingkatan di MTAQA

MTAQA mengguna pakai 3 kurikulum dalam pembelajaran iaitu kurikulum Maahad Qiraat Al-Azhar Shubra untuk mata pelajaran Quran dan Qiraat, kurikulum Maahad Buuth (YIK) untuk mata pelajaran Arab dan Agama, dan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk mata pelajaran akademik.

TINGKATAN 1

Hifz Al-Quran

Talaqqi Al-Quran

Tajwid

Hifzul Mutun Tajwid

Qharib Al Quran

Adab Al Quran

Nahu & Soraf

Akhlak

Bahasa Arab

Hadis

Feqh

Tauhid

Sirah Nabawiyyah

Imla’ & Khat

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik

Sejarah

Tatarakyat

TINGKATAN 2

Hifz Al-Quran

Talaqqi Al-Quran

Tajwid

Hifzul Mutun Tajwid

Qharib Al Quran

Adab Al Quran

Qiraat Ilmi

Qiraat Amali

Hifz Mutun Qiraat

Nahu & Soraf

Bahasa Arab

Hadis

Feqh

Tauhid

Sirah Nabawiyyah

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik

Sejarah

Tatarakyat

TINGKATAN 3

Hifz Al-Quran

Qiraat Ilmi

Qiraat Amali

Hifz Mutun Qiraat

Talaqqi Al-Quran

Nahu & Soraf

Bahasa Arab

Hadis

Feqh

Tauhid

Insya’ & Mutalaah

Tafsir

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik

Sejarah

TINGKATAN 4

Hifz Al-Quran

Qiraat Ilmi

Qiraat Amali

Hifz Mutun Qiraat

Rasm Al Quran

Nahu & Soraf

Bahasa Arab

Hadis

Feqh

Tauhid

Insya’ & Mutalaah

Tafsir

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik

Sejarah

Matematik Tambahan

Bahasa Arab Tinggi

Ekonomi Asas

Perniagaan

Pendidikan Quran Sunnah

Pendidikan Syariah Islamiah

Prinsip Akaun

TINGKATAN 5

Hifz Al-Quran

Qiraat Ilmi

Qiraat Amali

Hifz Mutun Qiraat

Rasm Al Quran

Fawasil

Nahu & Soraf

Bahasa Arab

Hadis

Feqh

Tauhid

Insya’ & Mutalaah

Tafsir

Arudh Wal Qafiah

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Sains

Matematik

Sejarah

Matematik Tambahan

Bahasa Arab Tinggi

Ekonomi Asas

Perniagaan

Pendidikan Quran Sunnah

Pendidikan Syariah Islamiah

Prinsip Akaun

Tasawwur Islam

PENAFIAN: Maahad Tahfiz Al-Quran Al-Asriah tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat atau daripada kecacatan atau kesilapan kandungan di dalam laman web ini. ©Maahad Tahfiz Al-Quran Al-Asriah 2021